En fortrinlig løsning for alle virksomheder kan være et professionelt vikarbureau

Bruger din arbejdsplads et vikarbureau, får I glæde af utallige plusser. Et effektivt vikarbureau er af den årsag i de fleste brancher en velfungerende mulighed for enhver virksomhed. At bemandingen altid er lige i øjet helt uden at spilde tidsmæssige såvel som økonomiske ressourcer på afskedigelser eller ansættelser ud fra jeres aktuelle belastning, kan jeres firma først og fremmest så let som ingenting sikre sig. At jeres virksomhed har mulighed for at tilpasse bemandingen, lige som det passer jer ift. kortere eller længere perioder med spidsbelastning og mangel på ordrer, betyder det. En effektiv samarbejdsmulighed, fx ifm. perioder med ferieafholdelse, langtidssygemeldinger, sæsonarbejde mm., kan et vikarbureau være af den årsag.

En masse af firmaets ressourcer på nyansættelser såvel som fyringer af personale, anvendte mine nærmeste kollegaer samt jeg i det første års tid i afdelingen, i arbejdet som HR-ansvarlig i et mindre firma inden for medieverdenen. En gammel studiekammerat, der også er HR-ansvarlig i virksomhed fra samme branche, fortalte om hendes afdelings samarbejde med et vikarbureau, ved et fagligt møde. Til at begynde med kom det bag på mig, hvor gode erfaringer hendes virksomhed dybest set opnåede som et resultat af deres samarbejde med det pågældende vikarbureau. Desforuden blev jeg forundret over, alle de funktioner det egentlig er muligt at anvende et vikarbureau til. Siden det møde har mit firma fået et yderst fordelagtigt samspil med det samme vikarbureau. En del gange, hvor min virksomhed har skullet bruge assistance i et par dage eller evt. i halve & hele år, har vikarbureauet uden tøven tilbudt vikarer havende sublime kompetencer til den aktuelle arbejdsopgave uden nogen nævneværdig ventetid. At flere af vikarerne har været tilknyttet vikarbureauet i lang tid, bliver fordelene ved samarbejdet.

Af den grund har alle konsulenter på vores vikarbureau et klart billede af, hvilke vikarer der har evnerne til at sikre os den mest optimale vikariering. Mens vores firma blot skal betale et fast beløb i timen til vores vikarbureau, ordner vores vikarbureau oveni alt papirarbejde som bl.a. udbetaling af løn, registrering & indbetaling af pension & feriepenge samt meget mere, sammen med denne specifikke vikaraftale. I begyndelsen anvendte vores firma bare vikarbureauet i forbindelse med vikarordningen. Nogle af vores øvrige tidskrævende personaleopgaver, begyndte vi at outsource til vikarbureauet ved midlertidige ansættelser plus ved tidsubegrænsede ansættelser, i det øjeblik vi i HR-afdelingen fik en bedre fornemmelse af, hvad vikarbureauets konsulenter kunnefik et bedre overblik over vikarbureauets kompetencer.

At de fast tilknyttede konsulenter fra vores vikarbureau har kendt vores virksomheds krav såvel som de aspirerende medarbejdere rigtigt succesfuldt, indikerer vores gode erfaringer herfra. Vores vikarbureau har på det grundlag evnet at hjælpe til med at udarbejde en konkret jobbeskrivelse ift. det aktuelle opgaver samt behov, samt etablere vores kontakt til de absolut bedste aspiranter samt foretage person- og færdighedstests af de potentielle nye medarbejdere for vores firma. Det specielle Try & Hire koncept, med hvilket vi efter et vikariat på tre måneder har haft mulighed for at fastansætte vikaren helt uden at have flere udgifter til vores vikarbureau, har vi her i firmaet dertil nydt godt af.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>